Is er een verschil tussen een melding, klacht en aangifte?

Wanneer je discriminatie, geweld of pesterijen meemaakt, is het belangrijk dat je dit niet zomaar laat gebeuren. Onderneem actie! Wat kan je doen? Een melding maken, aangifte doen, een klacht neerleggen. Wat is het verschil?

Melding

Wanneer je een melding maakt, vertel je aan iemand wat er gebeurde. Je neemt iemand in vertrouwen en deelt je verhaal. Je meldt dus het (strafbaar) feit. Er zijn verschillende procedures die je kan volgen. Je kan intern of extern melden. Als je helemaal anoniem wil blijven, zijn er ook opties.

Zit je in een vervelende situatie, maar wil je nog geen melding maken? Je kan gewoon eens contact opnemen met een van de instanties voor gelijke kansen. Ze kunnen je informeren over je opties. Stel dat je later wel een melding wil maken, kan een goede voorbereiding nuttig zijn. Maak gebruik van hun advies. Ze bestaan om je te helpen.

Interne meldingsprocedure

Indien het feit gebeurde op je school, je werk, je sportclub, je stageplaats, ... kan je een interne meldingsprocedure volgen. Dan maak je binnen de organisatie waar het gebeurde zelf rechtstreeks een melding via het secretariaat. Vraag naar een vertrouwenspersoon. Dat is iemand die klaarstaat wanneer je ergens in vertrouwen over wil praten. De meeste plaatsen voorzien zo iemand precies om dit soort situaties minder eng te maken. Wil je dat er ook actie wordt ondernomen na je melding, dan kunnen zij je daar vaak bij helpen. Je moet na een melding geen verdere stappen zetten. Je kiest zelf of je dat wil.

Externe meldingsprocedure

Je kan ook kiezen om een andere weg te volgen. Via een externe meldingsprocedure kan je een melding maken bij instanties voor gelijke kansen. Er bestaan er verschillende. We zetten voor je op een rijtje voor welke discriminaties je waar terecht kan. Ook bij deze instanties beslis jij wat er gebeurt. Wil je dat er ook actie wordt ondernomen na je melding? Zij kunnen voor jou bemiddelen of je advies geven. Een eerste stap na je melding is steeds een gesprek. Daarbij horen ze wat jij het liefst wil doen. Je moet na een melding geen verdere stappen zetten. Je kiest zelf of je dat wil. Er worden nooit stappen gezet zonder jouw toestemming.

Anoniem melden

Wil je enkel een melding maken en blijf je liever anoniem? Dat kan. Er zijn verschillende organisaties waar je daarvoor terecht kan. In Vlaanderen vind je discriminatiemeldpunten in de meeste grote steden. Je kan makkelijk contact met hen opnemen. Een lijst van lokale contactpunten vind je op de website van Unia. De Holebifoon is een meldpunt voor discriminatie op basis van seksuele geaardheid. Werd je gediscrimineerd omwille van je seksuele oriëntatie, kan je je melding bij ons maken.

Een strafbaar feit is een gedraging die volgens de wet niet is toegestaan. Een melding van een strafbaar feit die je maakt bij de politie heet een ‘aangifte’. 

Aangifte

Je doet een aangifte wanneer je melding maakt van een strafbaar feit bij de politie. Je kan zelf als slachtoffer een aangifte doen. Zag je iemand anders slachtoffer worden, dan ben je een getuige. Ook als getuige kan je een aangifte doen.

De politie zal na je aangifte een proces-verbaal opstellen. Dat doen ze op basis van je getuigenis. Om een proces-verbaal te kunnen maken, hebben ze je persoonsgegevens nodig. Dat betekent je naam, je geboortedatum, je adres … Een aangifte is dus niet anoniem. Enkel wanneer je vreest dat je familie of jijzelf niet meer veilig zouden zijn na je aangifte, kan daarop een uitzondering worden gemaakt.

Let op! Doe je een aangifte van een strafbaar feit bij de politie? Dan moeten zij een onderzoek starten. De politie is verplicht dat te doen vanaf dat er een vermoeden is van een misdrijf. Ook wanneer jij dus enkel je verhaal wil doen bij de politie, zijn zij verplicht om een onderzoek te starten. Meer informatie over hoe een strafrechtelijk onderzoek verloopt, vind je op de website van Europese justitie.

Klacht

Je meldt een strafbaar feit bij de politie en doet dus een aangifte. Je wil niet enkel dat de politie weet wat je meemaakte. Je wil ook dat de dader van het geweld gestraft wordt. Wanneer je dat zegt bij je aangifte, dien je een klacht in. Dat betekent dat de dader vervolgd zal worden en er waarschijnlijk een rechtszaak komt. Hierdoor kan de dader gestraft worden. In sommige gevallen mag de overheid dit zelfs pas doen nadat jij een klacht hebt ingediend.

Wat er precies gebeurt met een klacht nadat je die indient, kan je lezen op de website van de lokale politie. Wil je op de hoogte blijven van vorderingen in jouw zaak? Vraag dan bij de politie om de hoedanigheid van benadeelde persoon te verkrijgen. Of je nu klacht indient of niet, de politie is verplicht om een onderzoek te starten wanneer je aangifte doet van een strafbaar feit.