Kan ik als transgender makkelijk mijn voornaam veranderen?

Je hebt het recht om je voornaam te wijzingen via een administratieve procedure. Daar zijn momenteel nog wat voorwaarden aan verbonden. Over het hoe en wat van die procedure vind je meer info op de website van Transgender Infopunt.